דוחף עור סטאלקס
29
פרטים נוספים

דוחף עור אשר מגיע לפינות של הקטיקולה מעולה למניקור מכשירי.